Aller au contenu

Mi minor

De Vouiquipèdia, l’enciclopèdia abada.
Cél articllo est ècrit en arpetan supradialèctâl / ORB lârge. Lo blâson panarpetan


L'acôrd parfèt de mi minor sè compôse des notes siuventes : mi, sol, si.

La tonalitât de mi minor sè dèvelope en partent de la nota tonica mi. El est apelâye E minor en angllês et e-Moll dens l'Eropa centrâla.

L'armura tombe ensemblo avouéc iquela de la tonalitât relativa sol major.


\new Staff {
 \relative c' {
  \key e \minor
  \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
  \override Staff.BarLine #'stencil = ##f
   e1 fis g a b c d e d c b a g fis e
 }
}
\midi {
 \context {
  \Score
  tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 120 1)
 }
}

L'èchiéla de mi minor naturèl est : mi, fa♯, sol, la, si, ut, rè, mi.

Altèracions : fa♯.


\new Staff {
 \relative c' {
  \key e \minor
  \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
  \override Staff.BarLine #'stencil = ##f
   e1 fis g a b c dis e dis c b a g fis e
 }
}
\midi {
 \context {
  \Score
  tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 120 1)
 }
}

L'èchiéla de mi minor harmonica est : mi, fa♯, sol, la, si, ut, rè♯, mi.

Altèracions : fa♯ et ré♯ (accidentèl).


\new Staff {
 \relative c' {
  \key e \minor
  \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
  \override Staff.BarLine #'stencil = ##f
   e1 fis g a b cis dis e d c b a g fis e
 }
}
\midi {
 \context {
  \Score
  tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 120 1)
 }
}

L'èchiéla de mi minor mèlodico est :

 • gama poyenta : mi, fa♯, sol, la, si, ut♯, rè♯, mi.
 • gama dèscendenta : mi, rè, ut, si, la, sol, fa♯, mi.

Composicions cèlèbres en mié minor :

[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]